Temizlik Grubu

Antibakteriyeller

Oda Kokuları

Kişisel Bakım Grubu

Oto Bakım Ürünleri

Endüstriyel Ürünler

Algicide S Yosun Önleyici
Mevcut yosunu yok eder,yosun oluşumunu önler. Havuz suyunun sağlıklı duruma gelmesini ve estetik görünmesini sağlar. Klorun yosunlara karşı etkisi sınırlı olduğundan,klorun etkisini destekleyerek yosun oluşumunun önlenmesini sağlar, klor tüketimini azaltır. Çok yüksek sıcaklıklarda,havuzun kullanımı çok yoğun olduğunda ve aşırı güneş alan havuzlarda kullanım oranı yükseltilmelidir. Ayrıca,havuzlara girişte ayakların içine batırılarak dezenfekte edilmesini sağlar,muhtemel mantar oluşumunu önler. Düzenli Algicide S kullanımı yosunlaşmayı önler. Önceden oluşmuş yosunları önlemek için şok uygulama yapılmalıdır. PH (%10’luk çöz.)= 6,9-7,2
İlk kez devreye alınan havuzlarda: Havuz boş iken temizlenmiş yüzeylere % 5’lik çözelti fırça ile yada püskürtülerek uygulanır. İlk uygulama: 100 m3 havuz için 2 kg .ilave edilir.
Düzenli Uygulama: Çevre koşullarına,havuzu kullananların sayısına ve takviye su miktarına bağlı olarak 100 m3 havuz suyu için haftada bir 250g.ilave edilmelidir. Problem olduğunda ;yosun oluşumu sonrası,çok sıcaklarda ve yağış sonrası şok uygulama yapılır. Gerekirse 3 gün süreyle şok uygulama yapılır. Şok uygulama: 100 m3 havuz için 2 kg .ilave edilir. Ayak havuzları için 10 lt.suya 200-300 ml.eklenir. Klor ve Algicide S kesinlikle aynı anda kullanılmaz. Klor ilavesinden 6-8 saat sonra eklenmelidir.
Gramaj: 20 kg
 
Asit Filtre ve Yüzey Temizleyici
Yumuşak organik esaslı asit içerir. Havuz, ekipman ve diğer yüzeyler üzerinde birikmiş olan kireç ve mineral tabakasını temizler. Asitten etkilenmeyen tüm yüzeylerde (yüzeyi sırlı taşlar, vitrifiye yüzeyler, fayans, seramik, cam v.b) kullanılabilir. Asitten etkilenen (mermer, karotaş, beton, çimento v.b.) yüzeylerde kullanılmaz. Metal yüzeylerde korozyona neden olmaz. Toz halde olduğundan kullanımı daha kolay ve ekonomiktir. Filtre temizliğinde de kullanılabilir.
KULLANMA TALİMATI: 10 lt. suda 0,5 –1 kg. ürün çözülür.
Hazırlanan çözelti bez,fırça v.b.ile yüzeylere uygulanır, daha iyi etki etmesi için 15-20 dk. beklenir, yüzeyler mekanik uygulanarak silinir. Toz olarak, ıslatılan yüzeylere serpiştirilir ve bir müddet bekletilirse derinlemesine etki eder. Uygulama yapılırken eldiven kullanılmalıdır. Yüzeyler uygulama yapıldıktan sonra iyice durulanır.
Gramaj: 20 kg
 
Havuz Parlatıcı
Havuz sularında, klasik çöktürücülerle filtre edileme-yen kolloidal (asılı) halde bulunan çok küçük parça-cıkları fizikokimyasal olarak, flokülasyon (topaklanma) işlemiyle hızla çöktüren ve böylece kum filtrelerinin etkinliğini arttırıp, süzülmesini kolaylaştıran flokulant (topaklayıcı) bir maddedir. Öylece suyun bulanıklılığını giderir.Havuz sularını parlatarak cilalı bir görünüm verir. Havuz suyunda yosunlaşmanın önlen-mesine yardım eder. Sağlıklı berrak ve göz zevkine uygun bir ortam sağlar.
YAPISI ve ÖZELLİKLERİ: Açık sarı renkli , viskoz sıvı farmasötik kalitede, polimerik yapıdadır.
DİĞER ÜRÜNLERE KARŞI AVANTAJLARI:
1.Bakteri ve yosun öldürücü etkisi olup yüksek doz uygulandığında yosun oluşumunu engeller.Suyun Bakteriolojik kalitesini arttırır ve bu nedenle dezenfekte edici kimyasalların tüketimini azaltır. Dolayısıyla ekonomiktir.
2.Sudaki organik maddeleri uzaklaştırır.Çabuk ve rahat filtre edilen floklar(topaklar) oluşturur.
3.Daha önceden oluşmuş biolojik birikimleri hızla yok eder yeni yosun oluşmasını engeller.
4.Sert suda dahi etkinliğini uzun süre kaybetmez.
5.Organik maddelerin varlığında etkisini uzun zaman korur.
6.Yüksek konsantrasyonlarda bile biolojik olarak parçalandığından çevreye zararlı değildir.
7.Yüksek dozlarda dahi kesinlikle köpük yapmaz
KULLANMA TALİMATI: Başlangıçta yüksek doz (şok) uygulaması: 100m3 havuz suyu için 2-5 kg ilave edilmelidir.
Düzenli uygulama: Mevsim ve çevre şartlarına bağlı olarak haftada bir kez 100 m3 havuz suyu için 500-2000 gr ilave edilmelidir.
Gramaj: 20 kg
 
Dezenfekte Edici, Hızlı Çözünen, Granül Klor 56’lık
Dezenfektan,Hızlı Çözünen,Stabilize Granül Organik Klordur. Havuz suyu dezenfeksiyonu için kullanılan hızlı çözünen stabilize,organik esaslı aktif klor bileşiğidir. Kireç ihtiva etmediği için havuz yüzeylerinde kireç oluşumuna neden olmaz.Bakteri ve virüslere karşı etkilidir. Organik kirlilikleri okside ederek temizler ve yosun oluşumunu önlemede etkilidir. Çok hızlı çözündüğünden özellikle şok klorlamada kullanıma uygundur. Havuz suyunun PH değerini yükseltmez ve sık sık PH düşürücü kullanımı gerektirmez. pH düşürücü sarfiyatını azaltır. Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktive kaybı olmaz. Klor kullanımını azaltır. Havuz sularında dezenfeksiyon için kullanılır. Aktif klor miktarı: % 55-60 Depolama sırasında klor kaybı olmaz. Ph( %1’LİK)=6-7
KULLANMA TALİMATI: Etkili bir dezenfeksiyon için havuz suyunun ph değeri 7.2-7.6 arasında olmalıdır. Havuz suyundaki serbest klor miktarı ideal olarak 1.5-2.5 mg/lt (ppm) olmalıdır.(DPT metodu ile klor ölçümü tavsiye edilir.) Başlangıçta ilk üç gün,100 m 3 suya 400-500 g.ilave edilir. Sürekli klorlama için hergün 100 m3 su için 100-200 g.yeterlidir. %5-10’luk hazırlanan solüsyon direk havuza veya skimmere verilir. Dozaj pompası kullanıldığı zaman %5-10 solüsyon tavsiye edilir. Günde iki kez klor miktarı ölçülerek dozaj ayarlanmalıdır. Ancak havuza giren insan sayısı, sıcak ve organik kirlilikler nedeniyle klor miktarı süratle azalır, yosunlaşma meydana gelebilir. Yosunlaşma belirtisi olursa, şok dozlama yapılır (3-4 misli dozajda). Özellikle yağmur sonrası şok dozlama yapılmalıdır.
Gramaj: 25 kg
 
Dezenfekte Edici, Hızlı Çözünen, Granül Klor 90‘lık
Dezenfektan, Yavaş Çözünen, Stabilize Granül Organik Klordur. Havuz suyu dezenfeksiyonu için kullanılan yavaş çözünen stabilize,organik esaslı aktif klor bileşiğidir. Kireç ihtiva etmediği için havuz yüzeylerinde kireç oluşumuna neden olmaz, filtrelerde tıkanma meydana gelmez. Bakteri ve virüslere karşı etkilidir.Organik kirlilikleri okside ederek temizler ve yosun oluşumunu önlemede etkilidir Özellikle havuz dibinde oluşan yosunları yok etmede çok etkilidir. Vinil kaplı havuzlar için uygun değildir, rengin alır. Havuz suyunun PH değerini yükseltmez ve ve sık sık PH düşürücü kullanımını gerektirmez. Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz. Klor kullanımını azaltır. Çok yüksek oranda klor içerdiği için tüm klorlar içinde en ekonomik olanıdır. Uygun koşullarda depolanırsa aktif klor oranı uzun süre stabil kalır.
KULLANMA TALİMATI: Etkili bir dezenfeksiyon için havuz suyunun ph değeri 7.2-7.6 arasında olmalıdır. Havuz suyundaki serbest klor miktarı ideal olarak 1.5-2.5mg/lt (ppm) olmalıdır.(DPT metodu ile klor ölçümü tavsiye edilir. Bunu sağlamak için başlangıçta ilk üç gün,100 m3 suya 250-300 g.ilave edilir. Daha sonra hergün 100 m3 su için 150-250 g.ilave edilmelidir. Klor dozajı ideal olarak günde iki kez klor ölçümü yapılarak ayarlanmalıdır. Ancak havuza giren insan sayısı, sıcak ve organik kirlilikler nedeniyle klor miktarı süratle azalıp, yosunlaşma meydana gelebilir. Yosunlaşma belirtisi olursa, şok dozlama yapılır. Özellikle yağmur sonrası şok dozlama yapılmalıdır. Yavaş çözünen klor gerektiğinde İlox Profesyonel Chlor – LS tercih edilmelidir.
GRAMAJ: 25 kg
 
Hızlı Çöktürücü
Havuz suyunda bulunan ve havuza bulanıklık veren organik ve inorganik kaynaklı kolloid parçacıkları floklaştırarak (topaklaştırma) hızla çökmesini sağlayan ve havuzu berraklaştıran polimerik yapıda bir çöktürücüdür.Havuz suyunun sağlıklı bir duruma gelmesini ve estetik görünmesini sağlar. Havuz suyunda bulanıklık olduğunda uygulanır. Dibe çöken büyük topaklar dip süpürgesi ile uzaklaştırılabilir, daha küçük topaklar filtrede tutulur. Havuz suyu daha hijyenik ve estetik bir duruma gelir. Organik maddeleri, yosunları da çöktürerek suyun bakteriyolojik kalitesini artırır, dezenfektan tüketimini azaltır.
Ph (%10’luk çöz.)=6-7
KULLANMA TALİMATI: Bulanıklık oldukça ve haftada bir düzenli olarak kullanılır. Uygulama sırasında havuzda insan olmamalıdır. Tercihen havuz boşalınca uygulanır. Bulanıklık derecesine göre 100 m3 havuz suyu için 1-2 kg. kullanılır. Havuzlarda %15’lik çözelti halinde direk verilir. Dozaj pompasına verilmesi durumunda konsantrasyon % 5 tavsiye edilir. Havuz suyu yüzeyinde mümkün olduğunca homojen şekilde su yüzeyine dağıtılır veya dozaj pompası ile havuza verilebilir. Sirkülasyon pompası, ürün ilave edilirken çalışır durumda olmalı, yeterli sirkülasyon sağlandıktan sonra durdurulup bir süre bekletilmelidir. Daha sonra dip temizliği yapılarak berrak bir havuz elde edilir. Filtre basıncı düzenli olarak kontrol edilir ve basınç yükseldiğinde filtreler ters yıkamaya alınır. Her çöktürme işleminden sonra havuz suyu pH değeri kontrol edilir.Gerekirse 7.2-7.6 arası ayarlanır.
Gramaj: 20 kg
 
pH Düşürücü (Likit)
İçerdiği inorganik asit,alkali madde fazlasını nötralize ederek havuz suyunun pH değerini düşürür. Metal kısımlara zarar vermeyen sıvı üründür. pH (%1’lik)=1-2
KULLANIM MİKTARI VE KULLANIM ŞEKLİ: Havuz suyunun pH değeri 7.2-7.6 arası olmalıdır. pH ayarlaması dezenfeksiyon malzemelerinin ilavesinden önce yapılır. Havuz suyunun pH değerini 0.1 düşürmek için suyun sertliğine bağlı olarak yumuşak sular için 5 g/m3, sert sularda 15g/m3 ilave edilir. pH ayarlaması dezenfeksiyon maddesi ilavesinden önce yapılır. %10 luk çözeltiler hazırlandıktan sonra kısım kısım ilave edilir(dozaj pompası ile dozajlanabilir.), karışım sağlanır. pH değeri, her ilaveden sonra kontrol edilir.
Gramaj: 20 kg
 
pH Düşürücü (Toz)
Havuz suyu pH değeri olması grekenin üzerinde olduğunda,inorganik toz bileşikler içeren pH Minus ile,Havuz suyu pH değeri istenilen seviyeye düşürülür. Önerilen dozajda kullanıldığında ,metal kısımlar üzerinde korozyon riski oluşturmaz. Ancak metal kısımlara direk olarak teması önlenmelidir. Gerekli olan kullanım miktarı suda çözüldükten sonra havuza ilave edilmelidir. pH (%10çözelti): 1-2
KULLANMA TALİMATI: Havuz suyunun pH değeri 7.2-7.6 arası olmalıdır. pH ayarlaması dezenfeksiyon malzemelerinin ilavesinden önce yapılır. Havuz suyunun pH değerini 0.1 düşürmek için suyun sertliğine bağlı olarak yumuşak sular için 5 g/m3, sert sularda 15g/m3 ilave edilir. pH ayarlaması dezenfeksiyon maddesi ilavesinden önce yapılır.
Gramaj: 25 kg
 
pH Yükseltici
İçerdiği inorganik alkali maddeler ile havuz suyunun pH değerini yükseltir. Önerilen kullanım miktarında,metal aksama hiçbir zarar vermez. pH(%1’lik çöz.)= 9-11
KULLANMA TALİMATI: Havuz suyunun pH değeri 7.2-7.6 arası olmalıdır. pH ayarlanması dezenfeksiyon malzemelerinin ilavesinden önce yapılır. Havuz suyunun pH değerini 0.1 yükseltmek için suyun sertliğine bağlı olarak yumuşak sular için 5 g/m3, sert sularda 15g/m3 ilave edilir. pH ayarlaması dezenfeksiyon maddesi ilavesinden önce yapılır. % 10’luk çözelti hazırlanıp, kısım kısım ilave edilir (dozaj pompası ile dozajlanabilir), karışım sağlanır. pH değeri, her ilaveden sonra kontrol edilir.
Gramaj: 25 kg
 
Dezenfekte Edici, Yavaş Çözünen, Tablet Klor 90‘lık
Yavaş Çözünen Stabilize tablet Organik klordur. Havuz suyu dezenfeksiyonu için kullanılan yavaş çözünen stabilize,organik esaslı tablet aktif klor bileşiğidir. Kireç ihtiva etmediği için havuz yüzeylerinde kireç oluşumuna neden olmaz, filtrelerde tıkanma meydana gelmez. Bakteri ve virüslere karşı etkilidir. Organik kirlilikleri okside ederek temizler ve yosun oluşumunu önlemede etkilidir. Çok yavaş çözündüğü için,gerekli aktif kloru yavaş yavaş ve devamlı sağlar. Klorinatör sistemi ile birlikte kullanıma uygundur. Havuza direk konulursa havuz dibinde oluşan yosunları yok eder. Vinil kaplı havuzlar için uygun değildir,rengini alır. Havuz suyunun PH değerini yükseltmez ve sık sık PH düşürücü kullanımını gerektirmez. Stabilizatör içerdiği için UV ışınları etkisi ile aktivite kaybı olmaz, klor kullanımını azaltır. Çok yüksek oranda aktif klor içerdiği için tüm klorlar içinde en ekonomik olanıdır. Uygun koşularda depolanırsa aktif klor oranı uzun süre stabil kalır.
KULLANIM TALİMATI: Etkili bir dezenfeksiyon için havuz suyunun pH değeri 7.2-7.6 arasında olmalıdır. Havuz suyundaki serbest klor miktarı ideal olarak 1.5-2.5 mg/lt (ppm) olmalıdır. (DPT metodu ile klor ölçümü tavsiye edilir.) Bu değeri sürekli sağlamak için her 100 m 3 suya 200-g’lık 3-4 klor tablet gereklidir. Havuzun kullanım kapasitesine bağlı olarak, bu doz yaklaşık iki hafta boyunca yeterli olur. Tabletler skimmerlara veya klorinatöre veya sirkülasyon pompası içine konur. Eğer doz yeterli olmazsa veya yosunlaşma belirtisi olursa arada İlox Prof Chlor HS Granül 56 ‘lık klor eklenerek istenilen klor dozajı ayarlanır. Havuzdaki klor seviyesi mevsim ve çevre şartlarına bağlı olacağından, günde en az iki kez klor ölçümü yapılarak istenilen dozaj ayarlanmalıdır. Yosunlaşma belirtisi olduğunda ve yağmur sonrası mutlaka şok dozlama yapılmalıdır. Tabletleri direkt havuz tabanına atmayınız.
Gramaj: 25 kg
 
Hakkımızda Ürünler Referanslar Sertifikalar KaliteYönetim Sistemi Private Label İ.K. İletişim  
SUDESAN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş. Cihangir Mahallesi, Petrol Ofisi Caddesi Şehit Komando Onbaşı Uğur Hancı Sokak No:5 Avcılar / İstanbul